» مزایای بورس برای سرمایه گذاران

مزایای بورس برای سرمایه گذاران

مزايای بورس برای سرمايه گذاران


سرمايه گذاری افراد جامعه در بورس، می تواند نقش بسيار زيادی در رونق اقتصادی داشته باشد، چون با اين كار، منابع مالی موردنياز بنگاه های اقتصادی برای توسعه فعاليت ها تأمين شده و در نتيجه، رونق كسب و كار، اشتغال زایی و رشد و شكوفایی اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. اما حتما اين سوال برای شما ايجاد شده است كه .


سرمايه گذاری در بورس و خريد سهام شركت ها، چه نفعی برای شما دارد؟


به عبارت ديگر، چه دليلی دارد كه فرد، به جای گزينه های متعددی كه برای سرمايه گذاری وجود دارد، خريد سهام و سرمايه گذاری در بورس را انتخاب كند اگر ادامه مطالب را مطالعه کنيد، پاسخ اين سوالات را دريافت خواهيد كرد.


1. كسب درآمد يکی از اهداف اصلی هر فرد در سرمايه گذاری كسب سود و درآمد است. سرمايه گذاری در بورس، اگر به صورت صحيح و اگاهانه باشد، از دو طريق اين هدف را تأمين می كند.


يکی دريافت سود نقدی و ديگری افزايش قيمت سهام. شركتی كه شما سهام آن را خريداری می كنيد، درصورتی كه عملكرد موفق و سودآوری داشته باشد، سالانه مقدار قابل توجهی سود به دست می آورد. براساس قانون، سود شركت متعلق به سهامداران آن شركت است، بنابراين افرادی كه سهام يک شركت را در اختيار دارند، به ميزان سهم خود، در سود شركت نيز سهيم هستند. البته شركت ها لزوما همه سود سالانه خود را بين سهامدارانشان تقسيم نمی كنند، چون ممكن است برای توسعه فعاليت های شان نياز به پول داشته باشند

بنابراين ترجيح می دهند بخشی از سود سالانه را بين سهامداران توزيع كنند و بخش ديگری از سود را هم در فعاليت های توسعه ایی شركت صرف كنند. به سودی كه سالانه، بين سهامداران توزيع می شود، سود نقدی يا اصطلاحا DPS گفته می شود.


دريافت سود نقدی، اولين روش كسب درآمد توسط سهامداران است. برای مثال، شركتی را فرض كنيد كه ارزش سهامش در بورس 150 تومان است. اگر اين شركت در پايان سال 15 تومان سود بين سهامدارانش تقسيم كند، در واقع به ميزان 10 درصد سود نقدی به سهامدارانش داده است. اما درآمد سهامداران فقط به سود نقدی محدود نمی شود.

وقتی يک شركت عملكرد خوب و موفقيت آميزی داشته باشد، تمايل سرمايه گذاران برای خريد سهام آن شركت در بورس افزايش می يابد، بنابراين سرمايه گذاران حاضر خواهند بود تا مبلغ بيشتری را برای خريد سهام آن شركت بپردازند، در نتيجه قيمت سهام شركت در بورس افزايش می يابد.


افزايش قيمت سهام شركت در بورس نيز باعث افزايش درآمد و دارایی سهامداران آن شركت می شود. در مثال قبل، فرض كنيد قيمت سهام شركت موردنظر كه پارسال 150 تومان بوده، در پايان سال، به علت عملكرد موفق شركت به 195 تومان رسيده است، يعنی 30 درصد افزايش يافته است. بنابراين، سهامداران شركت، علاوه بر آنكه 10 درصد سود نقدی دريافت كرده اند، 30 درصد هم از محل افزايش قيمت سهام شركت سود به دست می آوردند، يعنی در طول يک سال 40 درصد سود به دست آورده اند. البته بايد توجه داشت كه اگرچه شركت هایی كه سهامشان در بورس خريد و فروش می شود، همگی جزو شركت هایی بزرگ، معتبر و موفق كشور هستند، اما هر شركتی عملكرد و سودآوری خاص خود را دارد و سرمايه گذاران بايد موقع خريد سهام شركت، اطلاعات شركت را به طور دقيق بررسی كنند تا بتوانند درآمد قابل قبولی داشته باشند.


نكته ديگری كه بايد مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد اين است كه شركت ها، سياست های متفاوتی در توزيع سود نقدی دارند، به اين معنا كه برخی شركت ها ترجيح می دهند كه سود نقدی كمتری توزيع كنند و بيشتر سود سالانه خود را برای توسعه شركت به كار بگيرند، اما برخی ديگر از شركت ها، معمولا بخش عمده سود خود را بين سهامداران توزيع می كنند.


شما در هنگام خريد سهام شركت، بايد به اين موضوع توجه كنيد كه آيا دريافت سود نقدی ساليانه برايتان اهميت دارد يا اينكه ديد بلندمدت تری داريد و بيشتر، تمايل داريد ارزش سهامتان افزايش يابد. برای مثال، بازنشستگانی كه ترجيح می دهند سود سالانه و مستمر را براي تأمين مخارج خود دريافت كنند، بهتر است سهام شركت هایی را انتخاب كنند كه سياست توزيع سود نقدی بيشتری دارند، اما جوانی كه دوست دارد ارزش سهامش در چند سال آينده، افزايش قابل توجهی داشته باشد، سهام شركتی را ترجيح می دهد كه سياست توسعه ایی در پيش گرفته و بخش قابل توجهی از سود سالانه را به اين امر اختصاص می دهد.


اين موضوع را می توانيد از سياست های گذشته شركت ها تشخيص دهيد كه آيا شركت مورد نظر بيشتر به توزيع سود علاقه مند است يا به توسعه شركت.


2. امنيت و شفافيت در سرمايه گذاری اگر به شما بگويند با سرمايه گذاری در كاری، می توانيد سرمايه خود را در يک سال چند برابر كنيد، ولی شما از جزئيات و كيفيت اين سرمايه

گذاری مطلع نباشيد،مثلا ندانیدقرار است پول خود را در چه كاری سرمايه گذاری كنيد؟

آيا اين كار شرعی و قانونی است يا نه، آيا اصلا فردی كه ادعایی چند برابر كردن پول شما را مطرح كرده، فرد مطمئن و مورد اعتمادی است يا نه،آيا سرمايه شما باز خواهد گشت يا امكان كلاهبرداری در آن وجود دارد، و هزاران اما و اگر ديگر.در يک چنين شرايطی، آيا حاضر به سرمايه گذاری خواهيد شد؟

طبيعتا پاسخ اغلب شما منفی است. يكی از مهمترين مزايای سرمايه گذاری در بورس، امنيت در سرمايه گذاری و برخورداری از حمايت قانون و مقررات است. در برنامه های قبل، به جايگاه حياتی بورس در اقتصاد اشاره كرديم و گفتيم كه به دليل همين اهميت بالا، قوانين و مقررات متعددی درباره بورس و حمايت از سرمايه گذاران در اين بازار تصويب شده است كه اين امر، امنيت بورس را برای سرمايه گذاری تضمين می کند. برای مثال،


اگر فردی سهام شركتی را در بورس خريداری كند و شركت مذكور، در پايان سال، باوجود تصويب سود نقدی، از پرداخت سود در مهلت مقرر خودداری كند، سهامدار می تواند از شركت مذكور شكايت كرده و سود خود را دريافت نمايد. يا مثلا شركت هایی كه سهامشان در بورس خريد و فروش می شود، موظف هستند اطلاعات مالی و عملكردی خود را بصورت مستمر، منتشر نمايند تا سرمايه گذاران، با اطلاع و شناخت كافی نسبت به وضعيت يک شركت، درباره خريد يا فروش سهام آن شركت تصميم گيری كنند.


درصورتی كه شركتی برخلاف قوانين و مقررات، اطلاعات خود را منتشر نكند، اعضای هيأت مديره شركت مسئول خواهند بود و به خاطر اين اقدام، بايد به مراجع حقوقی پاسخگو باشند.

بنابراين، اگرچه شركت هایی پذيرفته شده در بورس، شركت هایی بزرگ و معتبری هستند و اغلب دچار چنين مشكلاتی نمی شوند، اما در عين حال قانونگذار با درنظر گرفتن اين تمهيدات، اطمينان لازم را برای سهامداران فراهم می كند كه نهايت تلاش برای جهت حفظ و استيفای حقوق آنان به عمل آمده است.


همچنين همانطور كه گفته شد، براساس قوانين و مقررات، شركت هایی كه سهامشان در بورس خريد و فروش می شود موظف اند كليه اطلاعات حائز اهميت خود اعم از اطلاعات مالی، برنامه ها و را به بورس اعلام كنند. بورس نيز پس از بررسی اطلاعات ارسالی از سوی شركت ها، اين اطلاعات را در شرايط يكسان، برای اطلاع سهامداران منتشر می كند. به علاوه، بورس بصورت لحظه ایی، كليه اطلاعات مربوط به آخرين وضعيت معاملات انجام شده در بورس، قيمت سهام، ميزان عرضه و تقاضای موجود براي هر يک از سهام ها، ميزان خريد و فروش صورت گرفته بر روی سهام ،را ازطريق اينترنت منتشر می كند و سرمايه گذاران می توانند با بررسی و تحليل اين اطلاعات، نسبت به خريد سهام جديد و يا فروش سهامی كه در اختيار دارند، تصميم گيری كنند.


اين موضوع که از آن، به شفافيت در بورس ياد می شودباعث می شود تا سرمايه گذاران در شرايط يكسان و عادلانه ازنظر ميزان دسترسی به اطلاعات، تصميم گيری نمايند. بنابراين، می توان سرمايه گذاری در بورس را يک سرمايه گذاری كاملا شفاف دانست.


3. حفظ سرمايه در مقابل تورم به طور معمول، ارزش پول در طول زمان،خود به خود كاهش می يابد و با توجه به تورم موجود در جامعه، در صورتی كه افراد پس اندازهای خود را در جای مناسبی سرمايه گذاری نكنند، ارزش آن كاسته خواهد شد. برای حفظ ارزش پول در طول زمان، مناسب ترين راه حل، سرمايه گذاری است‌البته سرمايه گذاری در فعاليت هايی كه بتواند بازدهی بيشتر از كاهش ارزش پول ناشی از تورم داشته باشد.


سرمايه گذاری در بورس، يکی از اين بهترين اين روش هاست.جالب است بدانيد براساس آمارها، متوسط سود سرمايه گذاری در بورس در دوره 20 سال اخير، يعنی از از ابتدای سال 1370 تا اوايل سال 1391 به مراتب بيشتر از بازدهی سرمايه گذاری در بازارهایی مثل طلا، ارز و مسكن بوده است، اگرچه ممكن است اين بازارها، در مقاطعی نوسانات زيادی را هم تجربه كرده باشند. اما


سرمايه گذاری در بورس چگونه به حفظ ارزش پول در مقابل تورم كمک ميكند؟


همانطور كه قبلا هم گفتيم، افراد با خريد سهام يک شركت، در واقع به نسبت سهمی كه خريداری كرده اند، در منافع اين شركت، يعنی دارايی های شركت و همچنين سود و زيان آن سهيم می شوند.

طبيعتا در طول زمان، اولا ارزش دارايی های شركت متناسب با تورم افزايش می يابد و ثانيا، شركت در اثر فعاليت های اقتصادی كه انجام می دهد، سود قابل قبولی به دست می آورد، بنابراين افرادی كه اقدام به خريد سهام شركت می كنند البته درصورتی كه انتخاب صحيح و آگاهانه ایی داشته باشند می توانند سرمايه خود را در مقابل تورم حفظ كنند.


4. قابليت نقدشوندگی خوب يكی از ويژگی های يک دارایی خوب، اين است كه قابليت نقدشوندگی بالایی داشته باشد، يعنی بتوان آن را سريع به پول نقد تبديل كرد. برای هر کسی، در طول زندگی ممکن است شرايطی پيش آيد كه نياز به نقد كردن دارايی های خود پيدا کند. نقدكردن دارايی ها علاوه بر اين كه مشكلات خاص خود را دارد، نيازمند زمان است. فرض كنيد شما سرمايه ی خود را به يک دستگاه آپارتمان تبديل كرده ايد و اکنون، به دليل شرايطی، به پول نياز پيدا كرده ايد و می خواهيد آپارتمان را بفروشيد.


روشن است که شما، از زمان تصميم به فروش تا فروش و دريافت وجه آن با مشكلات فراوانی مثل پيدا شدن مشتری، توافق برای معامله، انتقال سند و مواجه خواهيد بود. اما افرادی كه با خريد سهام و يا ساير انواع اوراق بهادار، در بورس سرمايه گذاری می كنند، به محض تصميم به فروش كافی است به اولين كارگزاری بورس در سراسر كشور مراجعه نمايند و تقاضای فروش خود را ثبت كنند


حتی در شرايط بحرانی نيز در صورتی كه شما سهام خود را به قيمت اندكی كمتر از قيمت روز بازار برای فروش عرضه كنيد، در كوتاه ترين زمان ممكن به پول نقد تبديل خواهد شد. اين شرايط سبب شده است تا درجهی نقدشوندگی اوراق بهادار نسبت به ساير سرمايه گذاری ها بالاتر باشد.


5 . مشاركت در تصميم گيری برای اداره ی شركت ها افرادی كه سهام يک شرکت را می خرند، می توانند با حضور در مجامع و رأی دادن، به نسبت سهمی كه در اختيار دارند، در تصميم گيری های شركت و نحوه اداره ی آن مشاركت کنند.

اين افراد با استفاده از حق رای خود، قادرند هيئت مديره ی شركت را انتخاب نمايند، درباره طرح های جديدی كه مديران شركت پيشنهاد می كند، اظهارنظر كنند و همچنين می توانند ميزان سود تقسيمی به سهامداران شركت را مشخص كنند ،خلاصه اين که اين افراد به عنوان صاحبان اصلی شركت در تصميم گيری های شركت مشاركت می كنند.


البته همانطور كه گفتيم، ميزان اثرگذاری هريک از سهامداران در تصميمات شركت به ميزان سهامی است كه در اختيار دارد و بنابراين، افرادی كه سهام بيشتری در اختيار دارند، می توانند در تصميم گيری های شركت نقش مؤثرتری ايفا كنند. 

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


فال حافظ شیرازی | فال حافظ آنلاین فال حافظ شیرازی | فال حافظ آنلاین مشاهده